Prašymas menininkams ir inž. architektams

Lietuvos Aidas. 1934 11 19. p.5