Šakiai.Šakių miesto sav-bės darbai prie burmistro B. Tamulaičio

Lietuvos Aidas. 1934 12 29. p.8