Dėl susisekimo Ptrašiūnai-Kaunas

Lietuvos Aidas. 1934 12 31. p.7