Žinutės iš Tauragės ir Varnių

Lietuvos Aidas. 1936 03 09. p.4