Pavyzdinga poilsio vieta

Lietuvos Aidas. 1936 06 03. p.3