Pašventinti šeši nauji Kauno m. savivaldybės pastatai

Lietuvos Aidas. 1936 03 03. p.3