Lietuvos pramonė 1934 metais.

Lietuvos Aidas. 1935 03 06. p.6