Pradedama granitinių laiptų statyba

1936 06 05. p.2