Vakar Kauno miesto tarybaišsprendė daug aktualių klausimų

1937 06 18. p.3