Mūsų kurortai ir vasarvietės

Lietuvos Aidas. 1936 06 20. p.7