Utena. Tvarkoma ir gerinama miesto išvaizda

Lietuvos Aidas. 1936 06 22. p.6