Žinutės apie Alytų

Lietuvos Aidas. 1936 06 23. p.6