Mūsų architektai apie pasiruošimus 1937 m. Paryžiaus pasaulinei parodai

Lietuvos Aidas. 1936 06 23. p.8