Kas girdėti Palangoje

Lietuvos Aidas. 1936 06 26. p.6