Įdomesnės apžiūrėtinos įstaigos ir vietos Kaune

1936 06 27. p.3