Panevėžys. Remontuojamos mokyklos

Lietuvos Aidas. 1936 06 30. p.6