Kurortai ir poilsis

Lietuvos Aidas. 1936 07 14. p.4