Žinutės apie Panevėžį

Lietuvos Aidas. 1936 07 14. p.6