Žinutės apie Panevėžį

Lietuvos Aidas. 1936 07 17. p.6