Kaip auga savivaldybių plentų ilgis

1936 07 17. p.8