Pastabos mokyklų statybos reikalu

1936 07 21. p.5