Žinutės apie Alytų

Lietuvos Aidas. 1936 07 21. p.6