Alytus. 95 metrų ir 15 cm. šulinys amerikoniško tipo mokykloje

Lietuvos Aidas. 1936 07 24. p.6