Žinutės apie Panevėžį

Lietuvos Aidas. 1936 07 25. p.6