Sodybose šulinius uždarinės

Lietuvos Žinios. 1931 11 28. p.7