Užsienis labai idomaujasi hydroelektros stotimi

Lietuvos Žinios. 1931 11 30. p.3