Netvarka su autobusais

Lietuvos Žinios. 1931 12 02. p.5