Artistai įrengė Šiauliams čiuožyklą

Lietuvos Žinios. 1931 12 10. p.4