Šiauliai norėtų pastatyti antrą cukraus fabriką Šiaulių rajone

Lietuvos Žinios. 1931 12 10. p.4