Kai kalbama apie bakužių griovimą

Lietuvos Žinios. 1931 12 10. p.5