Rozmarino užkandinės skelbimas

Lietuvos Žinios. 1931 12 10. p.6