Taisytini laiptai

Lietuvos Žinios. 1931 12 11. p.5