Žalias kalnas prašo vandens

Lietuvos Žinios. 1931 12 11. p.5