Cukraus fabriką lanko ekskursijos

Lietuvos Žinios. 1931 12 15. p.4