Inžinierių ir architektorių susirinkimas

Lietuvos Žinios. 1931 12 17. p.5