Visuomenės namų reikalu

Lietuvos Žinios. 1931 12 22. p.3