Miesto sodas ir teatro rūmai parduodami valstybei

Lietuvos Žinios. 1931 12 30. p.5