Naujų metų sutikimas Karo muziejuj

Lietuvos Žinios. 1931 12 30. p.5