Kauno centralinis paštas keliasi į naujus rūmus

Lietuvos Žinios. 1931 12 31. p.5