Pasikalbėjimas su Kauno miesto burmistru

Lietuvos Žinios. 1932 01 04. p.5