Lietuvių tautos šventovėse Vilniuje

Lietuvos Aidas. 1938 07 12. p.3