Ir mūsų savivaldybės švenčia savo jubiliejų

Lietuvos Aidas. 1938 07 15. p.6