Tvarkytinas reikalas

Lietuvos Žinios. 1932 01 13. p.5