Kauno miesto statybos reikalu

Lietuvos Žinios. 1932 01 18. p.4