Tikrina 1931 m. pastatytus trobesius

Lietuvos Žinios. 1932 01 21. p.5