Už nemokėjimą nuomos priteisė nugriauti namus

Lietuvos Žinios. 1932 01 21. p.5