Keltuvui stato antrą vagoną

Lietuvos Žinios. 1932 01 22. p.5