Prisikėlimo bažnyčios sienų statyba šiemet bus baigta

Lietuvos Aidas. 1938 07 17. p.4