V-jo amžiaus kapinyne laidojami XX amžiaus lietuviai

Lietuvos Aidas. 1938 07 20. p.5