Ne visur viešo pobūdžio pastatai tinkamai pritaikomi kultūros reikalams

Lietuvos Aidas. 1938 07 25. p.4